کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 30
1. بررسی و تحلیل لامسه و قوای آن از دیدگاه ملاصدرا و عصب‌شناسی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 388-373

10.22059/jitp.2021.318660.523261

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ فاطمه زاهدی سالانقوچ


4. تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 102-83

10.22059/jitp.2021.313432.523241

مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر


5. بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103

10.22059/jitp.2021.304921.523205

حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده


6. مرگ فرشتگان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 202-185

10.22059/jitp.2021.305585.523210

سید مصطفی موسوی اعظم


7. محرک غیرمتحرک از منظر ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 440-421

10.22059/jitp.2020.295917.523185

زینب شاوردی؛ قاسم علی کوچنانی


8. بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 563-547

10.22059/jitp.2020.299377.523191

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


9. وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-64

10.22059/jitp.2019.271759.523076

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


10. تحلیل تقابل ظاهری اصل تشکیک و نظریۀ تباین عالم دنیا و آخرت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-108

10.22059/jitp.2019.285935.523134

محسن رضوانی؛ محمد مهدی مشکاتی؛ محمد بیدهندی


11. بررسی انگاره «تفسیر به رأی بودن» برداشت‌ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 259-282

10.22059/jitp.2020.276191.523092

سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی؛ مجید صادقی حسن آبادی


13. تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 7-20

10.22059/jitp.2019.256120.523023

نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


14. اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


15. میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی


20. استعارۀ وجود به مثابۀ نور در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2016.58350

وحید خادم زاده


21. سازگاری رهیافت مشایی و اشراقی به مسئله نفس در اندیشه سینوی

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 181-200

10.22059/jitp.2015.56523

شمس الله سراج؛ مهناز مظفری فر


22. تمایز «وجود» و «موجود» در چارچوب نظریۀ دلالت غیرمستقیم (با تکیه بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-17

10.22059/jitp.2015.54695

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


23. ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2015.54696

سعید انواری؛ فائزه کلباسی


24. نقد تفسیر عرفی از اصالت وجود صدرایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-50

10.22059/jitp.2015.54698

غلامرضا بنان؛ قاسم کاکایی


25. تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-82

10.22059/jitp.2015.54700

عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر