راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

     1 -عنوان، چکیدۀ فارسی، کلید واژه‌های فارسی، مقدّمه، تاریخچۀ بحث، بدنۀ اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع،  چکیدۀ انگلیسی و کلیدواژه‌های انگلیسی

 1. تنها مقاله‌هایی قابل‌بررسی‌اند که حاصل پژوهشی بدیع باشند، قبلاً منتشر نشده باشند، نویسنده متعهّد به نشر آن‌در جای دیگر نباشد. در ضمن، مقاله‌های ارسالی نباید هم‌زمان به مجلّه‌های دیگر ارسال شده باشد.
 2. مسئولیت صحّت یا سقم و اصالت مطالب از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ مسئول است.
 3. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است.
 4. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.
 5. حجم مقاله (بدون احتساب چکیده انگلیسی) از 7500 کلمه بیشتر نباشد.
 6. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.
 7. چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله بیشتر از 170 کلمه نباشد.
 8. مقاله­ ها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه (http://jitp.ut.ac.ir) با حاشیۀ بالا و پایین 5، چپ و راست 5/4، و میان­سطور 1 سانتی‌متر، در محیط Word، با قلم 13 BNazaninتایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی باشد.
 9. فهرست منابع (کتاب و مقاله) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:

   نام خانواد­گی یا لقب، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال نشر.

   نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام مجله، سال نشر (جلد/ دوره)، شمارۀ مجله، تاریخ چاپ.

 1. درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف، جلد/صفحه) آورده شود و در صورت استفاده از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال: ‌(ابن عبدالبر، الاستیعاب، 57/2؛ همو، جامع بیان العلم، 77). ارجاعات مربوط به منابع لاتینی به صورت (Arbery, 65) آورده شود.

  ارجاع در متن به مقاله­ ی نویسنده ای با بیش از یک اثر در فهرست منابع

  (نام نویسنده، "نام مقالهشماره صفحه)

 2. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.
 3. نویسندۀ مسئول لازم است طیّ نامه‌ای به سردبیر مجلّه، نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی ­الکترونیکی خود و سایر نویسندگان همکار را اعلام ‌کند. نویسندگان دانشگاهی (اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه) لازم است که نشانی الکترونیکی دانشگاهی خود را درج کنند.
 4. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است. درج نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول و همۀ همکاران در پایین صفحۀ اصلی (اول) مقاله لازم است.
 5. ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.

هزینه داوری :

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 1395/10/28 دربارۀ هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 2/000/000 ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مولفان محترم دریافت گردد . شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 2/000/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود.

نکته مهم: نویسنده ملزم به درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش می‌باشد.

 فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع