بانک ها و نمایه نامه ها

 

 

پایگاه‌های نمایه کننده مجله:

الف) پایگاه بین‌المللی:

 مجلّۀ فلسفه و کلام اسلامی از تاریخ 13 ژوئن 2012 در پایگاه بین المللی philosopher’s index  نمایه شده و کلیۀ مقالات مجله و خلاصۀ آنها از طریق این پایگاه با آدرس زیر قابل دسترسی است.

 

http://philindex.org

مجله فلسفه و کلام اسلامی از طریق پایگاه Philosopher's Index به پایگاه های EBSCO و ProQuest و OVID وصل شده و از طریق این پایگاه ها نیز قابل دسترسی است.

 

 

ب) پایگاه‌های داخلی:

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  ( www. isc.gov.ir                  (ISC                                                                                           

بانک اطلاعات نشریات کشور                                www.magiran.com

اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                                      www.SID.ir

مجلات تخصصی شبکۀ جهانی نور                      www.noormags.com

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری             www.srlst.com