ضرورت یا امتناع عقلی وجود وسائط در آفرینش الهی با تکیه بر آراء ملاصدرا و ابن ‌تیمیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

چکیده

از مهمترین مسایل فلسفی مسئله باور به ضرورت وجود وسائط در آفرینش است تا جایی که باور به این مسئله دست­آویز جریان­های تکفیری برای تکفیر سایر مسلمانان شده است. تاکنون درباره­ی این مسئله تحقیقات فراوانی صورت گرفته است اما در این تحقیقات بیشتر مباحث مطرح شده جنبه­ی نقلی داشته است و کمتر به بعد عقلی آن توجه نشان داده شده است. در این مقاله برای اولین بار ضرورت عقلی وسایط در آفرینش نزد ابن تیمیه و ملاصدرا در ارتباط با مبانی فلسفه­ی صدرا همانند کیفیت علم خداوند به جهان، مسئله­ی صدور مورد بررسی قرار می­گیرد و در پایان به اشکالات مطرح شده به ضرورت وسایط در آفرینش بر اساس مبانی حکمت متعالیه پاسخ داده می­شود. و نشان داده می‌شود که حکمت متعالیه با توجه به مبانی خاص خود به ویژه طرح وجود رابط، وجود منبسط، بسیط الحقیقه و بحث تجلی می­تواند به نحو ضرورت ذاتیه پاسخ­گوی اشکالات مطرح شده باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rational Necessity or Refusal of the Mediators Existence in Divine Creation, according to Mulla Sadra’s and Ibn Taymiyyah’s Views

نویسندگان [English]

  • Hadi Obidavi 1
  • mohamdbager abasi 2
1 PhD Student of Islamic Philosophy and Theology, Department of Theology, Shiraz University,
2 Assistant professor of Islamic Philosophy and Theology, Department of Theology, Shiraz University,
چکیده [English]

One of the main philosophical issues is the belief in the necessity of the existence of mediators in the divine creation. A lot of researches have been carried out on the issue, but most of them are focusing on the narrative aspects, and its rational aspects have been poorly studied. In this article, for the first time, the issue is explored according to Mulla Sadra’s and Ibn Taymyyeh’s views, and examined in terms of Mulla Sadra’s philosophical principles, namely the quality of God's knowledge of the world and Sudur (Emanation). Finally, the critiques of the issue are answered, and it is shown that al-hikmat al-muta’aliyah can respond to the raised problems according to some of its basic concepts such as copula existence, extended being, basiṭ al-haqiqa (simple reality), and tajalli (manifestation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sudūr (Emanation)
  • Knowledge
  • Mediators
  • Mulla Sadra
  • Ibn Taymiyyah