اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 951
تعداد پذیرش 200

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 322142
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 21 %