اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز

مجله فلسفه و کلام اسلامی به منظور پژوهش و تحقیق‌ بنیادین در زمینه‌های فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه تحلیلی و منطق تأسیس شده است و می‌کوشد مقالاتی را منتشر کند که به این زمینه‌ها با رویکرد‌های مختلفی، از جمله رویکردهای تاریخی، تحلیلی و مقایسه‌ای،  نگریسته‌ و حاوی نکات بدیع و نو باشند به گونه‌ای که به گسترش مرزهای دانش در این حوزه‌ها مدد رسانند.

این مجله مقالات مرتبط با کلام اسلامی و نیز سنن مختلف فلسفی اسلامی مانند فلسفه مشاء، فلسفه اشراق و حکمت متعالیه را پذیرفته و منتشر می کند.  

فلسفه تحلیلی رویکردی فلسفی است که بر وضوح و دقت در استدلال تأکید دارد. مجله مقالاتی را که به پرسش‌های مهم در فلسفه تحلیلی، مانند ماهیت معنا، صدق، معرفت، و نیز مباحث مرتبط با فلسفه اخلاق، متافیزیک و مبانی معرفت‌شناسی می‌پردازند، پذیرفته و منتشر می‌کند.

منطق ابزاری بنیادی در هر دو فلسفه تحلیلی و حکمت اسلامی است. مجله مقالات تحقیقی مرتبط با منطق و کاربرد آن در فلسفه را می‌پذیرد.

هدف مجله ارائه فرصت و فضا برای تحقیقات اصیل و با کیفیت در حوزه‌های یادشده و ترویج گفتگو و همکاری بین متفکرانی است که در رشته‌ها و تخصص‌های یادشده کار می‌کنند. و می‌کوشد نویافته‌های پژوهشگران حوزۀ های کلام، و فلسفه و منطق را در معرض داوری میان‌اَذهانی بگذارد تا پژوهشهای خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند.