داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
system admin UT
حسن ابراهیمی استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه تهران
علی اکبر احمدی افرنجامی
رضا اکبری استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
محمدرضا بیات فلسفه دین عضو هیات علمی
محمد بیدهندی فلسفه اسلامی دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان
محمد بنیانی استادیار دانشگاه شیراز
منصور پهلوان
محسن جوادی دانشگاه قم
نجفقلی حبیبی
محمدعلی حجتی فلسفه تحلیلی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
داود حسینی استادیار گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس
عین الله خادمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
زهرا خزاعی گروه فلسفه، دانشکده الهیات، دانشگاه قم
علی رضا دارابی استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمد علی دیباجی دانشیار دانشگاه تهران-پردیس فارابی
غلامرضا ذکیانی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی
انشاالله رحمتی فلسفه اسلامی استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی
رضا رضازاده فلسفه اسلامی فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان، ایران
امیرحسین زاد یوسفی دانشگاه تربیت مدرس
محمد صادق زاهدی
عباس یزدانی فلسفه دین دکترای فلسفه
محمود زراعت پیشه دانشگاه بیرجند
مجتبی زروانی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه ادیان و عرفان
علی محمد ساجدی فلسفه اسلامی هیات علمی دانشگاه شیراز
شمس الله سراج فلسفه اسلامی گروه فلسفه.دانشکده الهیات.دانشگاه ایلام.ایلام.ایران
محمد سعیدی مهر دانشگاه تربیت مدرس
جعفر شانظری دانشیار دانشگاه اصفهان
محمدرضا شاهرودی دانشیار گروه قرآن و حدیث
سید مصطفی شهرآیینی مدیر گروه فلسفه دانشگاه تبریز
مسعود صادقی
عبداله صلواتی دانشگاه شهید رجایی
محمدباقر عباسی فلسفه اسلامی رئیس گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
بیژن عبدالکریمی فلسفه اسلامی گروه فلسفه دانشگاه آزاد(واحد تهران شمال)
مهدی عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حمید علائی نژاد فلسفه تحلیلی پژوهشگر پسادکتری، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
امیرعباس علیزمانی دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران
امیرعباس علیزمانی
قربان علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی/گروه ادیان وعرفان
سید علی علم الهدا فلسفه اسلامی دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه پیام نور
اسدالله فلاحی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
فاطمه فنا بنیاد دایره المعارف اسلامی- مدیر گروه فلسفه
احد فرامرز قراملکی دانشگاه تهران
هاشم قربانی فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی س
جسن قنبری فلسفه دین هیئت علمی
طوبی کرمانی فلسفه اسلامی هیئت علمی دانشگاه تهران
عبدالرسول کشفی فلسفه دین دانشگاه تهران
قاسم علی کوچنانی فلسفه اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ناصر گذشته
رضا گندمی نصر آبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
نادیا مفتونی فلسفه اسلامی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
منصور نصیری هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی
نرگس نظرنژاد فلسفه اسلامی نرگس نظرنژاد دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
حسین هوشنگی دانشیار