* دوره انتشار : دوفصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article)

* رتبه مجله: علمی -  دارای نمایه Philosopher's Index  و ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 7% در سال 97

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

 

 به موجب مصوبه مورخ 95/01/28 هیئت رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی  درصورت تایید اولیه مقاله مبلغ 150000تومان بابت هزینه ارزیابی و در صورت پذیرش و تایید نهایی آن مبلغ150،000تومان نیز بابت هزینه ویراستاری وصفحه‌آرایی از نویسندگان مقالات دریافت می‌گردد.(لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

شماره جاری: دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

1. حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری

صفحه 7-31

حمزه کرمی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی


3. وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری

صفحه 49-64

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


5. مواجهه قاضی عبدالجبار با شکاکیت

صفحه 81-92

عباس دهقانی نژاد؛ عسکر دیرباز