* رتبه مجله: علمی -  دارای نمایه Philosopher's Index  و ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 7% در سال 97

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

  • حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه
  • نام نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات: سمیم نور- همانندجو

               دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

 

 به موجب مصوبه مورخ 95/01/28 هیئت رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی  درصورت تایید اولیه مقاله مبلغ 200/000 هزار تومان بابت هزینه ارزیابی و در صورت پذیرش و تایید نهایی آن مبلغ400/000 هزار تومان نیز بابت هزینه ویراستاری وصفحه‌آرایی از نویسندگان مقالات دریافت می‌گردد.(لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 200/000هزار تومان اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 

 

                       

شماره جاری: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401 

تحول نفس در مسیر سعادت از منظر فارابی

صفحه 70-51

10.22059/jitp.2022.332227.523312

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی


بررسی دیدگاه تدئوس متز دربارۀ خوشبختی و ارتباط آن با معنای زندگی

صفحه 92-71

10.22059/jitp.2022.334858.523319

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم