اخبار و اعلانات

نشریه علمی-پژوهشی برتر دهمین جشنواره بین المللی فارابی

مجله فلسفه و کلام اسلامی در دهمین جشنواره بین المللی فارابی (بهمن ماه 1397) به عنوان نشریه علمی-پژوهشی برتر حوزه علوم انسانی شناخته شد.

مطالعه بیشتر