اخبار و اعلانات

اخذ رتبه الف در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

نشریة فلسفه و کلام اسلامی در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ارزیابی سال 1401)، حائز رتبه «الف» شده است.

مطالعه بیشتر