درباره نشریه

عنوان نشریه: فلسفه و کلام اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

سازمان همکار: انجمن علمی فلسفه دین ایران

شاپای الکترونیکی: 5014-2588

شاپای چاپی: 9422-2008

زبان نشریه: فارسی 

نظم انتشار: دوفصلنامه 

کشور/شهر محل انتشار: ایران / تهران

زمان آغاز انتشار نشریه: پاییز-1388

حوزه موضوعی مجله: شاخه‌های مختلف فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، فلسفه دین، و فلسفه تحلیلی

وضعیت دسترسی آزاد به نشریه: هر نوع دسترسی به مقالات مجله (از قبیلِ خواندن، دریافت (دانلود)، روگرفت (کپی)، چاپ، جست‌وجو، پیوند (لینک) به تمام متن، و ....) برای همگان و برای هر استفاده قانونی و غیر تجاری آزاد و رایگان و بدون هیچ محدودیتی (مشروط به ذکر نام نویسنده مقاله و نام مجله) است. مجله تحت لیسانس  CC-BY-NC از Creative Commons قرار دارد:

وضعیت حق تألیف و حقوق انتشار: نویسندگان مقالات حق تألیف خود را حفظ می‌کنند و به مجله اجازه نخستین انتشار مقاله را تحت لیسانس Creative Commons (از نوع CC-By-NC) می‌دهند. نویسندگان حقوق کامل انتشار مقالات را حفظ می‌کنند.

هزینه انتشار مقاله: به موجب مصوبه مورخ 28/01/95 هیئت رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی  درصورت تایید اولیه مقاله مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه ارزیابی و در صورت پذیرش و تایید نهایی آن مبلغ 4/000/000 ریال نیز بابت هزینه ویراستاری وصفحه‌آرایی از نویسندگان مقالات دریافت می‌گردد.(لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران مردود اعلام شود، مبلغ    2/000/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مؤلف نیست).

درصد پذیرش مقالات: 20% در سال 1401

متوسط زمان داوری و انتشار مقاله: متوسط زمان دریافت اولیه مقاله تا ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسندگان  16 هفته (4 ماه) و تا انتشار مقاله 24 هفته (شش ماه) هست.

قالب مقالات: PDF

  الگوی استناددهی: APA 

 رتبه علمی: علمی

رتبه قبلی: علمی-پژوهشی

(مجله فلسفه و کلام اسلامی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/10/22 طی ابلاغیه شماره 3/11/1741 به عنوان مجله علمی-پژوهشی اعلام شد. این مجله در وضعیت کنونی پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 1398/02/02با شماره 11/25685 به عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شود.) عنوان قبلی  مقالات و بررسی‌ها(عنوان این مجله تا پاییز 1388  «مقالات و بررسی‌ها» بود و از این تاریخ و در راستای تخصصی شدن مجلات با عنوان جدید «فلسفه و کلام اسلامی» منتشر شد.) 

رتبه ارزیابی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی کشور: رتبه «الف» در ارزیابی سال 1401 

نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی: سمیم نور

تعداد داوران هر مقاله: دست‌کم دو نفر و در برخی موارد سه نفر ( داوران هر مقاله از میان افراد متخصص به موضوع مقاله انتخاب می‌شوند.)

نوع داوری:  «دوسویه‌ناشناس»  (هویتِ نویسنده مقاله و داوران برای هیچ‌یک از دو سو مشخص نیست.)

جزئیات تماس jitp@ut.ac.ir،  خانم آذر آقامیرزا (کارشناس مجله)