موضوعات = فلسفه اسلامی
سمانتیک تابع‌ارزشی حاج‌حسینی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 115-129

10.22059/jitp.2023.358904.523409

اسدالله فلاحی


نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند (با تکیه ‌بر شرح اصول کافی)

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 131-147

10.22059/jitp.2023.352907.523389

مریم پناهی درچه؛ علی ارشد ریاحی؛ محمدمهدی مشکاتی


دیدگاه معرفت‌شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی‌ها

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 149-164

10.22059/jitp.2023.354135.523394

داریوش بابائیان؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین هوشنگی


بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و ابن‌‌سینا در باب بداهت جهان خارج٭

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 167-180

10.22059/jitp.2023.356003.523404

رضا حسن نورانی؛ سهراب حقیقت؛ غلامحسین احمدی آهنگر


تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 7-20

10.22059/jitp.2019.256120.523023

نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


تقریر انسان‌شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر علامه طباطبایی

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-74

10.22059/jitp.2019.262778.523045

ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی؛ فروغ السادات رحیم پور


کارکردهای کلامی تاویل در دیدگاه فیض کاشانی

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 157-175

10.22059/jitp.2018.240791.522968

نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی امامی جمعه


زمان بدون گذر در فلسفة صدرا

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 7-24

10.22059/jitp.2018.228142.522933

رهام انصاری مهر؛ جعفر شانظری


مفهوم «فطرت»؛ امکانی برای طرح نظریۀ فلسفۀ تاریخ

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 61-86

10.22059/jitp.2018.232708.522945

سید حمید رضا طالب زاده؛ محمدحسین مطهری فریمانی


میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی


تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 131-149

10.22059/jitp.2018.234075.522947

زهرا کلهر؛ حمید میرزایی