موضوعات = فلسفه اسلامی
تعداد مقالات: 42
1. تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-20

10.22059/jitp.2019.256120.523023

نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


2. اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


3. تقریر انسان‌شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر علامه طباطبایی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-74

10.22059/jitp.2019.262778.523045

ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی؛ فروغ السادات رحیم پور


5. کارکردهای کلامی تاویل در دیدگاه فیض کاشانی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-175

10.22059/jitp.2018.240791.522968

نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی امامی جمعه


7. روش‌شناسی غزالی در مواجهه با حکمت سینوی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-222

10.22059/jitp.2018.249816.522995

سید محمد علی دیباجی


8. نظریۀ «وحدت ‌شخصی وجود» در اندیشۀ ابوالحسن ‌طباطبایی (جلوه) و آقاعلی‌ مدرس طهرانی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-244

10.22059/jitp.2018.243942.522979

فاطمه زارع؛ علی ارشد ریاحی؛ محمد مهدی مشکاتی


12. زمان بدون گذر در فلسفة صدرا

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-24

10.22059/jitp.2018.228142.522933

رهام انصاری مهر؛ جعفر شانظری


13. مفهوم «فطرت»؛ امکانی برای طرح نظریۀ فلسفۀ تاریخ

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-86

10.22059/jitp.2018.232708.522945

سید حمید رضا طالب زاده؛ محمدحسین مطهری فریمانی


14. میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی


16. تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-149

10.22059/jitp.2018.234075.522947

زهرا کلهر؛ حمید میرزایی


17. تأملی بر نحوه انتزاع کثیر از واحد و اتصاف واحد به کثیر

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 151-166

10.22059/jitp.2017.228599.522935

محمد بنیانی؛ علی رحیمی


18. جعل و وجود: بررسی دیدگاه میرداماد

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-185

10.22059/jitp.2017.233623.522946

داود حسینی


19. استعارۀ وجود به مثابۀ امر سیال در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-205

10.22059/jitp.2017.222100.522913

وحید خادم زاده


20. غیاث‌الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت شهود و وحدت وجود

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-223

10.22059/jitp.2017.226832.522927

الهه زارع؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ قاسم کاکائی


22. دلالت سمانتیکی و دلالت تصوّری

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 245-268

10.22059/jitp.2017.202567.522846

احمد عبادی


23. توحید صفاتی و بساطت ذات واجب تعالی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 301-313

10.22059/jitp.2017.214048.522887

سید شهریار کمالی سبزواری؛ محمد سعیدی مهر


24. علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر


25. مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفه سینوی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-61

10.22059/jitp.2017.62333

محمد حسینی