نمایه نویسندگان

آ

 • آذرکسب، سیدمحمدرضا راهبرد تعلیمی فارابی در برقراری صلح جهانی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 9-23]
 • آقاجانی، علی بررسی تطبیقی فضیلت اخلاقی در فلسفه منسیوس و فارابی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 61-79]

ا

 • احمدی آهنگر، غلامحسین بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و ابن‌‌سینا در باب بداهت جهان خارج٭ [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 167-180]
 • ارشد ریاحی، علی نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند (با تکیه ‌بر شرح اصول کافی) [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 131-147]

ب

 • بابایی، علی تحول «تجرید» ادراکی در سه سیر فلسفی (نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی) [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 97-113]
 • بابائیان، داریوش دیدگاه معرفت‌شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی‌ها [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 149-164]

پ

 • پناهی درچه، مریم نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند (با تکیه ‌بر شرح اصول کافی) [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 131-147]

ت

 • ترکمانی، محمد ابراهیم نقد دیدگاه کلارک اچ. پیناک در باب «رابطه عاشقانه خداوند با انسان» از منظر متکلمان امامیه [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 25-41]

ح

 • حسن نورانی، رضا بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و ابن‌‌سینا در باب بداهت جهان خارج٭ [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 167-180]
 • حقیقت، سهراب بررسی تطبیقی آرای ملاصدرا و ابن‌‌سینا در باب بداهت جهان خارج٭ [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 167-180]

خ

 • خادمی، عین الله بررسی دیدگاه ابوالحسن عامری پیرامون برزخ و معاد [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 183-203]

د

 • دانش نهاد، محمد تبیین نظریه اعتدالی گستره علم امام معصوم با نقدی بر سایر نظریات متکلمان بر اساس ظواهر آیات و روایات [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 43-59]

ر

 • رضایی، حسین جستاری تطبیقی در مفهوم بداء از منظر متکلمان مسلمان و کتاب مقدس [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]

س

 • سعادتمند، مهدی تحول «تجرید» ادراکی در سه سیر فلسفی (نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی) [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 97-113]
 • سعیدی مهر، محمد دیدگاه معرفت‌شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی‌ها [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 149-164]

ع

 • عظیمی، مهدی تعـارض اتمیزم فیزیکـی با نظریـۀ ارسطویـی صـورت: نقـد راه‌حـل علامۀ طباطبایی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]

ف

 • فقیه زاده، رضا جستاری تطبیقی در مفهوم بداء از منظر متکلمان مسلمان و کتاب مقدس [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]
 • فلاحی، اسدالله سمانتیک تابع‌ارزشی حاج‌حسینی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 115-129]

م

 • مشکاتی، محمدمهدی نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند (با تکیه ‌بر شرح اصول کافی) [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 131-147]
 • مفتونی، نادیا راهبرد تعلیمی فارابی در برقراری صلح جهانی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 9-23]

ن

 • نجفی، حسین تعـارض اتمیزم فیزیکـی با نظریـۀ ارسطویـی صـورت: نقـد راه‌حـل علامۀ طباطبایی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]
 • نوروزی، علیرضا تعـارض اتمیزم فیزیکـی با نظریـۀ ارسطویـی صـورت: نقـد راه‌حـل علامۀ طباطبایی [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 205-223]

و

 • واعظی، محمود جستاری تطبیقی در مفهوم بداء از منظر متکلمان مسلمان و کتاب مقدس [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 81-94]
 • وکیلی، محمدحسن تبیین نظریه اعتدالی گستره علم امام معصوم با نقدی بر سایر نظریات متکلمان بر اساس ظواهر آیات و روایات [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 43-59]

ه

 • هوشنگی، حسین دیدگاه معرفت‌شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی‌ها [دوره 56، شماره 1، 1402، صفحه 149-164]