اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث دانشیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~mvaezi/grants
mvaeziut.ac.ir
0000-0002-4445-6806

سردبیر

عبدالرسول کشفی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~akashfi/publications
akashfiut.ac.ir
0000-0002-5702-2281

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پیتر آدامسون

تاریخ فلسفه، فلسفه باستان، فلسفه اسلامی، فلسفه قرون وسطی دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، مونیخ، آلمان

www.philosophie.lmu.de/de/personen/kontaktseite/peter-adamson-28339046.html
peter.adamsonlrz.uni-muenchen.de
0000-0001-9256-2366

سجاد رِضوی

فلسفه اسلامی گروه مطالعات اسلامی و عربی، دانشگاه اِکسِتر، انگلستان

arabislamicstudies.exeter.ac.uk/staff/rizvi/
s.h.rizviexeter.ac.uk
0000-0002-5443-3237

مختار علی

فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفه اخلاق گروه دین، دانشگاه ایلینوی اِربانا شَمپین، آمریکا

religion.illinois.edu/directory/profile/mhali
mhaliillinois.edu
0000-0002-0752-5542

محمد فاروق

فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، روانشناسی اسلامی، فلسفه اخلاق دانشگاه سینسیناتی، اوهایو، آمریکا

researchdirectory.uc.edu/p/faruqumu
faruqumuucmail.uc.edu
0000-0001-8138-4787

یاری کاوکوآ

فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه، متافیزیک گروه علوم اجتماعی و فلسفه، دانشگاه یویسکیلا، فنلاند

www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/staff/kaukua-jari
jari.kaukuajyu.fi
0000-0002-6437-8534

شفیق ویرانی

فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، تاریخ اسلام گروه مطالعات دینی، دانشگاه تورنتو، کانادا

www.religion.utoronto.ca/people/directories/all-faculty/shafique-n-virani
shafique.viraniutoronto.ca
0000-0003-0464-9459

اعضای هیات تحریریه

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

isu.ac.ir/cv/247/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
r.akbariisu.ac.ir
0000-0002-5231-7849

h-index: 4  

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24757/24086/
javadi_mqom.ac.ir
02532103360
0000-0003-3534-8843

نجفقلی حبیبی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار بازنشسته، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~nhabibi/fingerprints
nhabibiut.ac.ir

انشاالله رحمتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

n.sophia1388gmail.com

قربان علمی

عرفان و ادیان استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~gelmi
gelmiut.ac.ir
0000-0003-4422-4375

امیرعباس علیزمانی

فلسفه دین دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~amir_alizamani
amir_alizamaniut.ac.ir

احد فرامرز قراملکی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~ghmaleki
ghmalekiut.ac.ir

قاسم کاکائی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

tis.shirazu.ac.ir/~kakaei
ghkakaieyahoo.com

عبدالرسول کشفی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~akashfi/publications
akashfiut.ac.ir
0000-0002-5702-2281

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

isu.ac.ir/cv/271/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%DB%8C
h.hooshangiisu.ac.ir
0000-0003-3495-9589

عباس یزدانی

فلسفه دین استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/fa/~a.yazdani
a.yazdaniut.ac.ir
0000-0001-9499-7259

ویراستار

کرامت ورزدار

فلسفه و کلام اسلامی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.magiran.com/author/profile/466190/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1
keramatvarzdar1369gmail.com
0000-0001-6880-7095

ویراستار انگلیسی

عبدالرسول کشفی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~akashfi/publications
akashfiut.ac.ir
0000-0002-5702-2281

کارشناس نشریه

آذر آقامیرزا

کارشناس مجله

jitput.ac.ir