برهان وجودی آنسلم به تقریر زالتا و نقد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه منطق؛ دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از صورت‌بندی‌های مربوط به برهان وجودی آنسلم، متعلق به اوپنهایمر و زالتا است که در مقاله‌ای مشترک، بر اساس منطق آزاد و مفهوم تصورپذیری، تقریری از این برهان ارائه داده‌اند. این صورت‌بندی بر دو مقدمه مبتنی است. نوشتۀ حاضر، پس از ارائۀ گزارشی از تقریر اوپنهایمر و زالتا، به تحلیل یکی از مقدمات پرداخته و با گسترش مدل معنایی زالتا، استدلالی برای پشتیبانی از آن ارائه می‌دهد که بر دو مقدمۀ دیگر استوار خواهد بود. ادعا این است که این صورت‌بندی با متن آنسلم هماهنگی بیش‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Zalta on Anselm’s Ontological Argument

نویسندگان [English]

  • Hamed Ghadiri 1
  • Davood Hosseini 2
1 Responsible Author: MA in, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Oppenheimer and Zalta, in a co-Authored paper, argue that the Anselm’s ontological argument can be formalized based on free logic and the concept of conceivability. According to their version, there are only two premises in Anselm’s argument. We will argue that one can extend their formalization by introducing an argument for one of the two premises based on Anselm’s text. We will also show that our formulation is in more accordance with Anselm’s text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anselm’s Ontological Argument
  • Zalta
  • Oppenheimer
  • Free Logic
  • Conceivability