کلیدواژه‌ها = وجود
وحدت شخصی وجود از منظر محقق خفری

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-64

10.22059/jitp.2019.271759.523076

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


مسئله وجود در فلسفة کندی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 243-257

10.22059/jitp.2020.283691.523123

علی مطهری


اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


نقد تفسیر عرفی از اصالت وجود صدرایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-50

10.22059/jitp.2015.54698

غلامرضا بنان؛ قاسم کاکایی


بررسی اطلاق «وجود» بر خدا در فلسفه ارسطو

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 121-140

محمد مشکات


بررسی برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

سید محمد روضاتی؛ احمد بهشتی