کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
«هویت فردی» و مبانی انسان‌شناختی آن در اندیشه ابن‌سینا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-215

10.22059/jitp.2022.332653.523313

آیسودا هاشم پور؛ فروغ السادات رحیم پور


تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 131-149

10.22059/jitp.2018.234075.522947

زهرا کلهر؛ حمید میرزایی


سیر تحول قیاس خلف از ارسطو تا قطب رازی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 203-220

10.22059/jitp.2017.60788

امین شاه‌وردی


تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب تعالی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-53

10.22059/jitp.2016.58362

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر