تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

بررسی تفاوت عشق‌شناسی سینوی و افلاطونی از آن رو حائز اهمیت است که ریشه­ی اختلاف عشق‌شناسی فلاسفه­ی غرب و مسلمان به آثار این دو بر می­گردد. افلاطون عشق را گاه اشتیاق دارا شدن خوبی و گاه تقاضای تملک زیبایی می­داند پس عشق افلاطونی نیازمند زیبایی و کمالات معشوق است و عشق او وجه انسانی دارد و نمی‌تواند وصف واجب تعالی باشد از این رو در همه کائنات سریان نیز ندارد؛ پس تبیین آن نیازمند مباحث انسان شناختی است و چون عشق برای رسیدن به زیبایی است ماهیتی ابزاری و آلی دارد و با تصاحب زیبایی معشوق در قالب وصال از بین می‌رود. با این توصیف عشق برای رسیدن به زیبایی مطلق، مطلوب واقع می­شود و عشق او وجه معرفت شناختی دارد. اما از منظر ابن سینا عشق از احاطه­ی علم به زیبایی به وجود می­آید پس وصف باریتعالی است و می­تواند فی نفسه مطمح نظر باشد و چون چنین است وجه هستی شناختی دارد که می‌توان از آن نتایج الاهیاتی نیز گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative Study of Plato and Avicenna's Views on Love

نویسندگان [English]

  • zahra kalhor 1
  • Hamid mirzaei 2
1 teacher
2 etc...
چکیده [English]

 
The Comparative Study of Plato and Avicenna’s views on love is important because, we think, the origin of discrepancies on this issue in Western and Islamic philosophical thought has its roots in these two thinkers’ views.  Occasionally, in Plato's theory, Love is described as a desire to possess the goodness and, sometimes, beauty. Therefore, Platonic Love is related to beauty and perfections of the beloved; so, it has some human aspect and cannot be considered as a God attribute and does not flow in the universe and cannot be explained but through anthropological issues. In Plato's theory, as love is to attain beauty, it has an instrumental nature. According to aforementioned description, Platonic love is considered as an object to attain the absolute beauty.
On the other hand, according to Avicenna's views, love has its roots in the knowledge of beauty; therefore, he maintains that love is one of the attributes of God which has some ontological aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Plato
  • Love
  • beauty
  • Platonic Love
[1] ابن­دباغ، (1379). مشارق انوار­القلوب و مفاتیح­ اسرار­الغیوب: عشق اصطرلاب اسرار خداست. ترجمه­ی دکتر قاسم انصاری، تهران، انتشارات طهوری، چاپ اول.
[2] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1370). قانون در طب. ترجمه عبد­الله شرفکندی (هه ژار)، تهران، انتشارات سروش، چ چهارم­.
[3] ــــــــــــــ (1381). ‌الاشارات و التنبیهات. قم، بوستان کتاب.
[4] ــــــــــــــ (1363). الاشارات و التنبیهات. ترجمه­ی حسن ملک­شاهی، تهران، سروش.
[5] ــــــــــــــ (1360). رسائل: رساله­ی عشق. ترجمه­ی ضیاء­الدین درّی، تهران، انتشارات مرکزی، [بی­جا].
[6] ــــــــــــــ (1388). الرسائل: رساله­ی العشق. ترجمه­ی محمود شهابی و دیگران، تصحیح سید محمود طاهری، قم، انتشارات آیت اشراق.
[7] ــــــــــــــ (2005). رسالة فی العشق. دمشق، دارالفکر.
[8] ــــــــــــــ (1400). رسائل ابن سینا. العشق، قم، انتشارات بیدار.
[9] افلاطون (1367). چهار رساله: رساله­ی فایدروس. ترجمه محمود صناعی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
[10] ــــــــــــــ (1351). پنج رساله: رساله­ی میهمانی. ترجمه محمود صناعی،تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
[11] ــــــــــــــ (1381). ضیافت. ترجمه­ی محمود صناعی، تهران، انتشارات فرهنگ.
[12] ــــــــــــــ (؟). دوره آثار افلاطون: رساله­ی فایدروس. ترجمه­ی محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
[13] ارسطو (1378)، اخلاق نیکو­ماخوس. با ترجمه­ی محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو.
 [14] اعوانی، غلامرضا (1382)، «حب وجودی در حکمت متعالیه». مجموعه مقالات ملاصدرا و فلسفه معاصر جهان، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
[15] حسینی زبیدی، محمد مرتضی ‏(1414). تاج العروس من جواهر القاموس. با تصحیح علی هلالی و علی سیری، بیروت، انتشارات دارالفکر.
 [16] طوسی، خواجه نصیرالدین­ (1375). شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات. قم، نشر البلاغه.
[17]. شیرازی، صدرالمتالهین (1981)­. الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. بیروت، دارالاحیاء التراث، چاپ سوم.
[18]. فلوطین (1366)­، اثولوجیا. ترجمه­ی محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی.
[19]. مطهری، مرتضی (1379)­. مجموعه آثار: شرح اشارات ابن­سینا.­ قم، انتشارات صدرا، چاپ ششم.
[20]. نوسباوم، مارتا (1395)­. «خطابه­ی آلکیبیادس» مجموعه مقالات درباره­ی عشق، تهران، نشر نی، چاپ ششم.
[21] هایلند، درو، (1395)­. «زیبایی شناسی افلاطون: پرسش از زیبایی» ترجمه عبدلله سالاروند، تهران، نقش جهان.