موضوعات = فلسفه دین
پیش‌فرض معرفتی در مسئلۀ وجود خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jitp.2024.370345.523466

غلامحسین جوادپور


تحلیل رابطۀ دین و اخلاق از نگاه ابن‌تیمیه و آدامز

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-16

10.22059/jitp.2017.62330

علیرضا ارام؛ محسن جوادی


نسبت حقیقت و ایمان از نظر کی یرکگور

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 17-30

10.22059/jitp.2017.62331

شهلا اسلامی


تأملی بر ارزش عقل از نگاه سلفیان و اخباریان

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 115-137

10.22059/jitp.2016.58370

بهادر مهرکی؛ علی محمد ساجدی


چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 265-285

10.22059/jitp.2015.56522

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو