کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2015.54696

سعید انواری؛ فائزه کلباسی


نقد تفسیر عرفی از اصالت وجود صدرایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-50

10.22059/jitp.2015.54698

غلامرضا بنان؛ قاسم کاکایی


تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-82

10.22059/jitp.2015.54700

عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر


تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-17

10.22059/jitp.2014.51014

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟

دوره 45، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-25

10.22059/jitp.2012.24928

محمد بنیانی؛ قاسمعلی کوچنانی


حلّ معضل نسبیّت گرایی اخلاقی در فلسفۀ کانت و ملّاصدرا

دوره 45، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 145-170

10.22059/jitp.2012.24933

رضا اکبریان؛ حسین قاسمی؛ محمد محمدرضائی؛ حسین هوشنگی