تفسیری نوین از رابطۀ عالم ماده و عالم دهر و نقش آن در حل معضل ربط ثابت و سیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع).

2 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع).

چکیده

برای حل مسئلۀ ربط ثابت به سیال، میرداماد و ملاصدرا طبایع مادی را از حیث ثباتشان، مجعول مفارقات می‌دانند تا محظور ربط ثابت به سیال وجود نداشته باشد. لکن ابهامات زیادی در مورد حیثیت ثبات طبایع که از آن تعبیر به عالم دهر می‌شود و همچنین رابطۀ عالم دهر با عالم ماده وجود دارد. در این مقاله ابتدا در قالب یک برهان کیفیت نسبت ما بین عالم دهر و عالم ماده که دوگانگی اعتباری و یگانگی حقیقی طبایع دهری و مادی است، مشخص می‌گردد. در تفسیر نخست، این وحدت و آن دوگانگی بر اساس تفاوت نحو ادراک موجودات مفارق عقلی و موجودات مادی تبیین گردیده، آنگاه با مشخص نمودن کمبود های این تفسیر، در تکمیل این تفسیر، تفسیر دومی ارائه شده که در آن بر اساس مفهوم ظهور و نقش آفرینی این مفهوم در این مسئله، یگانگی حقیقی طبایع دهری و مادی روشن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Material World to Dahr World: A New Interpretation

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Khani 1
  • Reza Mohammadzadeh 2
چکیده [English]

In this paper, we try to determine the status of the relation between Dahr world and matrial world. The conclusion shows the subjective duality and objective unity of Dahr and material entities. Two interpretations of this duality can be suggested. In the first interpretation, this unity, and the duality supposed, are explained on the basis of different intellectual cognition of immaterial and material creatures. Concerning the deficiency of this interpretation, a second interpretation is offered in which on the basis of the role and contribution of the concept of manifestation, the real unity of Dahr entities and those of material world would be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dahr world
  • material universe
  • motion
  • Mulla sadra