تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ملاصدرا چگونگی «حمل» در عالم واقع را بر اساس نظریۀ شمول و انبساط وجودی توضیح می‌دهد. مطابق با این نظریه، وجود منبسط واحدْ جهت اتحاد، و مراتب این وجودْ جهت تغایر موضوع و محمول را فراهم می‌کنند و میان موضوع و محمول نوعی رابطۀ علیت برقرار است. اما از آن‌جا که این نظریه در ساختار فلسفی علامه طباطبایی پذیرفته نیست، چگونگی «حمل» نزد ایشان بر مبنای نظریۀ حدود و قیود وجودی تبیین می‌شود. بر این اساس، این مقاله از یک سو در تلاش است تا به این مسئله پاسخ گوید که دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ واقعیت «حمل» چه تفاوتی با دیدگاه ملاصدرا دارد؛ و از سوی دیگر سعی دارد که با بررسی مبانی وجود‌شناسی ملاصدرا و علامه طباطبایی منشأ اختلاف این دو دیدگاه را واکاوی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological Explanation of “Predication” in Mulla Sadra and Allameh Tabatabaei's points of view

نویسندگان [English]

  • Siavash Asadi 1
  • Reza Akbarian 2
  • Mohammad Saeedi Mehr 2
  • Lotfollah Nabavi 2
1
2
چکیده [English]

This paper intends to find an answer to the problematic description of the difference between Mulla Sadra and Allameh Tabatabaei’s views on the ontological explanation of “predication” and also, tries to find the origin of this difference. Since subject and predicate are different degrees of one existence in Mulla Sadra’s philosophical structure, the reality of predication is the union of two things with one existence; moreover, the sufficient condition for a valid predication is a kind of causal relation between subject and predicate. But in Allameh’s philosophical structure, the in-itself existence of the subject differs with the predicate’s one; so, they are not unitary existence. But the “existence for something-else” of predicate is united in “existence foritself” of subject and makes a relationship between them through copulative existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabatabaei
  • copulative existence
  • existence by itself
  • Mulla sadra
  • predication