دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-160 
تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

صفحه 1-17

10.22059/jitp.2014.51014

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


دفاع از نظریه معناداری هورویچ در برابر برخی انتقادات

صفحه 31-46

10.22059/jitp.2014.51017

سید محمد علی حجتی؛ هومن محمد قربانیان؛ لطف الله نبوی؛ ارسلان گلفام