نقد جان مکی بر واقع‌گرایی اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مؤلف فرهنگستان زبان فارسی

2 استادیار و مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه.

چکیده

  واقع‌گرایی اخلاقی از مهم‌ترین مباحث مطرح در فرااخلاق است که نقدهای بسیاری را در پی داشته است. در این میان مهم‌ترین نقد از آن جان مکی است. از نظر مکی، واقع‌گرایی اخلاقی فهم ما را دچار خطا می‌کند. زیرا خاصه‌های اخلاقی برگرفته از احساسات و عواطف ما هستند و به واقع ارجاع داده نمی‌شوند. از همین رو نمی‌توانند تبیینی علی داشته باشند و در نتیجه غیرمعرفت‌بخش‌اند. بنابراین هرگونه داوری دربارۀ احکام اخلاقی اساساً نادرست است. در این نوشتار نخست نظریۀ خطای مکی و دو استدلالی که او نظریه‌اش را بر آن‌ها مبتنی ساخته مطرح می‌شود. سپس، با در نظر گرفتن ادعاهای مفهومی و وجودشناسانه‌ای که از لوازم رأی مکی است و نظریۀ خطایی که پیش از او لاک مطرح کرده بود، ایدۀ او بررسی و نشان داده می‌شود که ذهنیت ارزش‌های اخلاقی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

J.L. Mackie's Critique on Moral Realism

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rabiei 1
  • Hamid Reza Ziaei 2
چکیده [English]

One of the most significant issues in Meta–ethics is moral realism, which has been criticized so much. One of the main criticisms of it has been offered by J.L. Mackie. He believes that moral properties depend upon our feelings and emotions and they don't refer to reality; so, they have no causal explanation and cannot give us any knowledge. Therefore any judgment about moral properties is fundamentally wrong. In this article, at first, Mackie's “error theory” will be considered. Then, considering the conceptual and existential assertions, which are the bedrocks of his idea, and also the “error theory” that John Locke had developed before him, Mackie's theory will be examined. In addition, it will be shown that the subjectivism of moral values faces many different challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mackie’s error theory
  • Moral realism
  • moral values
  • primary qualities
  • Secondary qualities