موضوعات = فلسفه تحلیلی
دفاع از روان‌گرایی در چیستی شاهد

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 37-56

10.22059/jitp.2019.255719.523018

محمدعلی پودینه؛ منصور نصیری


تحلیل و ارزیابی معیار پایستاری در رویکرد استنتاج‌گرایی به معناداری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-133

10.22059/jitp.2017.62337

مرتضی مزگی نژاد؛ لطف الله نبوی؛ سیدمحمدعلی حجتی


امکان فلسفۀ تطبیقی بر مبنای راه حل شیانگ لانگ جانگ

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 257-276

10.22059/jitp.2017.60790

احمد لهراسبی؛ سید مصطفی موسوی اعظم


بررسی انتقادی تقریر دیویس از استدلال برون‌گرایانه پاتنم علیه شکاکیت

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-96

10.22059/jitp.2016.58364

حمید علائی نژاد؛ سید محمد علی حجتی