دوره و شماره: دوره 45، شماره 1 - شماره پیاپی 913438، مرداد 1391، صفحه 1-246 (فلسفه و کلام اسلامی) 
حلّ معضل نسبیّت گرایی اخلاقی در فلسفۀ کانت و ملّاصدرا

صفحه 145-170

10.22059/jitp.2012.24933

رضا اکبریان؛ حسین قاسمی؛ محمد محمدرضائی؛ حسین هوشنگی