دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 697163، فروردین 1390، صفحه 1-180 (فلسفه و کلام اسلامی) 
مدل‌سازی ریاضی حرکت توسّطی و حرکت قطعی

صفحه 115-135

سیّده مریم موسوی؛ محمّد سعیدی‌مهر