مدل‌سازی ریاضی حرکت توسّطی و حرکت قطعی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از جمله مناقشات موجود در باب مفاهیم حرکت توسّطی و حرکت قطعی آن است که کدام‌یک از این دو مطابق با حرکت واقع در عالم جسمانی است. در این نوشتار قصد بر آن است که با بهره‌گیری از زبان ریاضیّات، به ارائه مدلی برای هریک از مفاهیم مذکور پرداخته و بدین ترتیب مسئله فوق بررسی و بازنگری شود. در نتیجه، حرکت توسّطی راسم تابعی پوشا و حرکت قطعی راسم تابعی پیوسته از زمان حرکت به مسافت خواهد بود که با توجّه به دو تعبیر مختلف از تعریف، یا یک‌به‌یک‌اند و یا در هیچ زیربازه‌ای از دامنه ثابت نیستند. بدین ترتیب، حرکت توسّطی مانع تغییرات دفعی نبوده و حرکت قطعی به دلیل اتّصالی که حرکت توسّطی فاقد آن است، ضامن تدریجی بودن تغییرات جسم مفروض خواهد بود. لذا آن معنایی از حرکت که در خارج موجود است می‌باید حرکت به معنای قطع آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling for “Medial Motion” (al-harakat al-tawassutiyyah) and “Traversal Motion” (al-harakat al-qatiyyah)

نویسندگان [English]

  • Seyyede Maryam Musawi 1
  • Mohammad Saeidi Mehr 2
چکیده [English]

One of the debates concerning concepts of “medial motion” and “traversal motion” is the question of which of these two concepts of motion corresponds to motion in the corporeal world. In the present article we intend to employ the language of mathematics to present a model for each of these two concepts to study the above mentioned problem. As a result, medial motion represents a covering function and traversal motion represents a continuous function of motion across distance which, taking into account two different interpretation of the definitions, are either one-to-one or are constant in no sub-interval of the range. It is seen that, medial motion does not preclude sudden changes, and, because of the fact that continuity is absent in medial motion, traversal motion alone guarantees that changes in the moving body will be gradual. Consequently, the concept of motion which corresponds to motion in the external world is traversal motion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gradual change
  • medial motion (al-harakat al-tawassutiyyah)
  • modeling
  • motion.
  • sudden change
  • traversal motion (al-harakat al-qatiyyah)