کلیدواژه‌ها = سهروردی
کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-61

10.22059/jitp.2021.317819.523257

زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی


بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 563-547

10.22059/jitp.2020.299377.523191

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


مبانی و لوازم نظریۀ خیال سهروردی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 133-146

10.22059/jitp.2013.31940

نادیا مفتونی


عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 95-110

سردار دکامی؛ حسن ابراهیمی