کلیدواژه‌ها = سهروردی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ظرفیت های علم اشتدادی نزد سهروردی و ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 563-547

10.22059/jitp.2020.299377.523191

آیسودا هاشم پور؛ محمد بیدهندی


3. مبانی و لوازم نظریۀ خیال سهروردی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 133-146

10.22059/jitp.2013.31940

نادیا مفتونی


4. عدم ضرورت «قضیّه ضروریّه بتّاته سهروردی»

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-110

سردار دکامی؛ حسن ابراهیمی