کلیدواژه‌ها = نفس
تحول نفس در مسیر سعادت از منظر فارابی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 70-51

10.22059/jitp.2022.332227.523312

ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی


«هویت فردی» و مبانی انسان‌شناختی آن در اندیشه ابن‌سینا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-215

10.22059/jitp.2022.332653.523313

آیسودا هاشم پور؛ فروغ السادات رحیم پور


بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103

10.22059/jitp.2021.304921.523205

حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده


حقیقت دوگانه و نظریۀ عقل هیولانی ابن‌رشد

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 309-323

10.22059/jitp.2014.52878

علی قربانی سینی؛ فتحعلی اکبری