کلیدواژه‌ها = فارابی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 246-227

10.22059/jitp.2021.312899.523237

کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


4. عقل در فلسفۀ ارسطو به روایت اسکندر و فارابی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 141-164

10.22059/jitp.2013.29433

طاهره کمالی‌زاده