دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

راهبرد تعلیمی فارابی در برقراری صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22059/jitp.2023.347992.523374

سیدمحمدرضا آذرکسب؛ نادیا مفتونی


نقد دیدگاه کلارک اچ. پیناک در باب «رابطه عاشقانه خداوند با انسان» از منظر متکلمان امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22059/jitp.2023.345779.523363

محمد ابراهیم ترکمانی