دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

امکان و معناداری ارتباط عاشقانۀ انسان با امر متعالی از دیدگاه ابن‌سینا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22059/jitp.2024.369024.523456

زهرا حسینی


ارزیابی دلایل عقلی معاد جسمانی عنصری نزد متکلمین سده‌های 7 تا 11 هجری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22059/jitp.2024.365777.523434

محمد پیمان؛ مهدی عظیمی


پیش‌فرض معرفتی در مسئلۀ وجود خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jitp.2024.370345.523466

غلامحسین جوادپور


نفس‌‌شناسی سلبی بررسی رویکرد سلب‌گرایانه ابن سینا به چیستی نفس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jitp.2024.370047.523464

فروغ السادات رحیم پور