کلیدواژه‌ها = اصالت وجود
تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 102-83

10.22059/jitp.2021.313432.523241

مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر


میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی


ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2015.54696

سعید انواری؛ فائزه کلباسی


سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟

دوره 45، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-25

10.22059/jitp.2012.24928

محمد بنیانی؛ قاسمعلی کوچنانی