کلیدواژه‌ها = ابن سینا
علم خدا به جزئیات متغیر از دیدگاه فیاض لاهیجی و نقد و بررسی دیدگاه وی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 213-197

10.22059/jitp.2022.336310.523323

محمودرضا مهاجری؛ عزیزالله افشار کرمانی؛ مهدی نجفی افرا


علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر


حلّ پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن‌سینا

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 25-38

رضا اکبریان؛ سیداحمد حسینی