نویسنده = محمد سعیدی مهر
دیدگاه معرفت‌شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی‌ها

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 149-164

10.22059/jitp.2023.354135.523394

داریوش بابائیان؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین هوشنگی


توحید صفاتی و بساطت ذات واجب تعالی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 50، شماره 2، آبان 1396، صفحه 301-313

10.22059/jitp.2017.214048.522887

سید شهریار کمالی سبزواری؛ محمد سعیدی مهر


علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر


تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب تعالی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-53

10.22059/jitp.2016.58362

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر


بررسی شرایط سه‌گانۀ تسلسل محال

دوره 46، شماره 2، دی 1392، صفحه 41-59

10.22059/jitp.2013.35746

وحید خادم‌زاده؛ محمد سعیدی مهر