بررسی شرایط سه‌گانۀ تسلسل محال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حکما با توسل به شرایط سه­گانۀ «فعلیت اجزاء»، «اجتماع در وجود» و «ترتب حقیقی»، کوشیده­اند تا وجود نامتناهی در مجموع­هایی همانند سلسلۀ اعداد، حوادث زمانی و نفوس مفارق را توجیه کنند و آن‌ها را از گزند برهان­های ابطال تسلسل مصون دارند.
در این مقاله نشان داده می­شود که توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسلۀ اعداد، حوادث زمانی، و نفوس مفارق از دایرۀ نامتناهی بالفعل با موفقیت همراه نبوده است. تلازم عدد با کثرت در شرط اول، فقدان معنای مناسب برای اصطلاح «معیت» در شرط دوم، و لحاظ محدودیت­های ذهن انسانی در توجیه شرط سوم سبب می­گردد که کارآیی این شروط با چالشی جدی روبه‌رو گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Three Conditions of Impossible Regress

نویسندگان [English]

  • Vahid Khademzade 1
  • Mohammad Saeidi Mehr 2
1 PhD.C. in Islamic Philosophy at Tarbiat Modarres University
2 Associate Professor in Islamic Philosophy at Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Some philosophers have tried to justify the existence of infinity in collections such as chains of numbers, temporal contingent and abstract souls by three conditions:  actuality, coming together and succession and protected mentioned collections against arguments of absurdity of the infinite regress.
In this paper, we show that appealing to mentioned conditions to exit chains of numbers, temporal contingent and abstract souls from circle of actual infinity is not successful. Inseparability of numbers and multiplicity in the first condition, lack of appropriate meaning of the term "coming together" in the second one and consideration of limitations of human minds in justification of the third condition cause these conditions to encounter serious challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infinity
  • regress
  • actuality
  • coming together
  • Succession