نویسنده = احد فرامرز قراملکی
بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 246-227

10.22059/jitp.2021.312899.523237

کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


مطالعات میان‌رشته‌ای: مبانی و رهیافت‌ها

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 59-82

سعیده سیاری؛ احد فرامرز قراملکی


تطوّر تاریخی قضایای ثلاث

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 69-89

احد فرامرز قراملکی؛ احمد عبادی


الگوی روشی ملّاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

جنان ایزدی؛ احد فرامرز قراملکی؛ زهراء مصطفوی؛ احمد بهشتی