الگوی روشی ملّاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

ملّاصدرا در تحلیل ایمان به گزارش و تفکیک مفهومی تعریف‌های گذشتگان می‌پردازد. از نظر او علم یا تصدیق یقینی مفهومی محوری در ایمان است. او جایگاه مفاهیم دیگری چون اقرار زبانی، احوال، و اعمال را در مفهوم ایمان بررسی می‌کند و آن‌ها را به مفهوم علم پیوند می‌زند. پس از این تلفیق، وی از مفاهیم فلسفی، عرفانی، و قرآنی همچون توحید، حکمت، نور، و عقل یاری می‌جوید تا فرادیدگاه خود در مسئله ایمان را به تصویر کشد. طیّ این مراحل نشان‌دهنده استفاده ملّاصدرا از روش میان‌رشته‌ای با الگوی تلفیقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra on His Methodological Model in Conceptual Analysis of Faith

نویسندگان [English]

  • Janan Izadi 1
  • Ahad faramarz gharamaleki 2
  • Zahra Mostafavi 2
  • ahmad beheshti 2
1
2
چکیده [English]

In his analysis of faith, Mulla Sadra reports the ideas of his predecessors and categorizes and separates the conceptual elements within their definitions. This central concept is knowledge or certain conviction is the central concept of faith in his view. He investigates the position of other concepts like verbal acknowledgement, states and actions in his analysis of faith and integrates them to the concept of knowledge. After this integration he applies philosophical mystic and Quranic concepts like God's unity, wisdom, light and intellect to draw his meta-perspective of faith. Passing these stages can lead to the conclusion that Mulla Sadra has used interdisciplinary approach and integrative model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • certain acknowledgment
  • Faith
  • integrative model
  • interdisciplinary approach
  • Mulla sadra
  • relation of faith and action