کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
بررسی دیدگاه تدئوس متز دربارۀ خوشبختی و ارتباط آن با معنای زندگی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 92-71

10.22059/jitp.2022.334858.523319

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ فاطمه کوکرم


تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-82

10.22059/jitp.2015.54700

عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر


بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علّامه طباطبایی (ره)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 63-91

زینب کریمی قدوسی؛ امیرعباس علیزمانی