بررسی دیدگاه تدئوس متز دربارۀ خوشبختی و ارتباط آن با معنای زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 دانش اموخته دکتری فلسفه و کلام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

چکیده

هدف از این مقاله، شناخت خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز و تحلیلِ آن می‌باشد. در گذشته، بحث سعادت و خوشبختی عنوانی جامع بود که معنای زندگی را هم شامل می‌شد. تدئوس متز کوشیده است تا در آثار خود نشان دهد که معنای زندگی نیز، مانند اخلاق و خوشبختی، یکی از مقولاتِ هنجاریِ زندگی است و نمی‌توان آن را به اخلاق یا خوشبختی ارجاع داد. از این‌رو در این پژوهش، مسالۀ اصلی، آشنایی با ویژگی‌های خوشبختی از دیدگاه وی می‌باشد. خوشبختی از دیدگاه متز یعنی «تجربیات مثبت». به نظر او بشر، واجد «خود حیوانی» و «خود عقلانی» بوده، از این‌رو علاوه برخوشبختی، نیازمندِ معنا نیز می‌باشد و کوشش او در راستای تبیین این است که این دو مقوله متمایزند. در این مقاله با تامل در آثار مختلفِ متز، پاره‌ای از خصوصیات و ویژگی‌های خوشبختی استنتاج شده و پس از اشاره‌ای به تمایزات آن با معناداری، به تحلیلِ پاره‌ای از اوصاف خوشبختی از دیدگاه وی پرداخته می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Thaddeus Metz’s Views on Happiness and its Relation to Meaning of Life

نویسندگان [English]

 • Mehdi Sanei 1
 • Einolleh Khademi 2
 • amirhosein mansouri nouri 3
 • Fateme Kokaram 4
1 Ph.D. Student, Philosophy and Theology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University, Tehran
2 Professor, Philosophy and Theology, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University, Tehran
3 Ph.D of Philosophy and Theology, Shahid Rajaei University, Tehran
4 Ph.D of Philosophy and Theology, Shahid Rajaei University, Tehran,
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify and analyze Thaddeus Metz’s views on happiness and its relation to meaning of life. In the past, the issue of happiness was a comprehensive one including the meaning of life. Thaddeus Metz has tried to indicate that meaning of life, like ethics and happiness, is one of moral categories of life and can not be reducted to ethics or happiness.
Therefore, happiness, from Metz's point of view, means positive and pleasant experiences. Metz belives that human has two selves: animal and rational one; so, in addition to happiness and pleasure, he also needs meaning. Metz's effort is to explain that these two categories are different. By reflecting on Metz's various works, we try to critically study Metz's view on some of the characteristics and features of happiness and the relation of these characteristics and features to meaning of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thaddeus Metz
 • Happiness
 • Meaning of life
 1. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفاء )الالهیات(، جلد7، قم، ذوی القربی، 1434.
 2. اشراقی طاهره، بیات محمدرضا، «ارزیابی نظریه تدئوس متز درباره معنای زندگی» مجله پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، دوره 14، شماره 33، زمستان 1399.
 3. افلاطون، دورۀ آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1398.
 4. ایگلتون، تری، معنای زندگی، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات بان، 1396.
 5. بیات، محمدرضا، دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1394.
 6. تامسون، گرت، معنای زندگی، ترجمۀ امیرحسین خداپرست،غزاله حجتی، تهران، نگاه معاصر، 1394.
 7. دن هیبرون، سعادت (دانش‌نامه فلسفه استنفورد)، ترجمه حسین عظیمی، انتشارات ققنوس، 1395.
 8. خادمی، عین‌الله، «سعادت از نظر ابن سینا»، فلسفه دین، سال هفتم، شماره پنجم، بهار 1389.
 9. خواص، امیر، «بررسی تطبیقی سعادت از دیدگاه افلاطون ارسطو و محمد غزالی»، کوثر معارف، سال اول، پیش شماره 1، پاییز 1384.
 10. شجاعی، محمد، «کمالات وجودی انسان»، قبسات، شماره 13، 1378.
 11. کلینی، الکافی، ج۲، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
 12. محمد، ابوالقاسم، وفائی مغانی، جواد، «مفهوم سعادت از منظر غزالی»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال دهم، شماره 8، آبان، 1394.
 13. ملکیان، مصطفی، «سخنرانی در نشست نخست» دیزاین شناسی، زشتی، زیبایی و اخلاق»، 1399.
 14. مهدوی آزاد، رمضان، «نقدی بر نظریه ذهنیت ارزش‌های اخلاقی با تاکید بر نظریه مکی»، فصلنامه اندیشه نوین دینی، شماره 3، دوره 1، 1384.
 15. منصوری، عباسعلی، «نسبت تاثیر نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن‌سینا» پژوهش‌های هستی‌شناختی، سال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان، 1399.

 

 1. Metz1, Thaddeus, “Happiness and meaningfulness: some key differences”, in Philosophy and Happiness, Bortolotti, Lisa (ed.), New York: Palgrave Macmillan, 2009.
 2. Metz2, Thaddeus, Meaning in life an analytic study, oxford university, 2013.
 3. Metz3, Thaddeus, “New developments in the meaning of life”, Philosophy Compass, 2007.
 4. Metz4, Thaddeus, “Précis of Meaning in Life: An Analytic Study”, European Journal for the Philosophy of Religion, 2016.
 5. Metz5, Thaddeus, “The good, the true, and the beautiful: toward a unified account of great meaning in life”, Published online by Cambridge University Press, 2010.
 6. von Kriegstein, Hasko, “Source and Bearer: Metz on the Pure Part-Life View of Meaning”, Journal of Philosophy of Life, 2015.