تعداد مقالات: 219

126. لزومی حقیقی و لزومی لفظی

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

اسدالله فلاحی


127. تطوّر تاریخی قضایای ثلاث

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-89

احد فرامرز قراملکی؛ احمد عبادی


128. جایگاه منطق گزاره‌ای نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-101

10.22059/jitp.2017.62335

امین شاه‌وردی


129. قضا در فلسفۀ صدرا: نقدی بر تلقی علامه طباطبایی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-98

10.22059/jitp.2015.54701

مهدی عظیمی


132. بررسی اطلاق «وجود» بر خدا در فلسفه ارسطو

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-140

محمد مشکات


135. «الرساله الزاهره» نوشته اثیرالدین ابهری: نسخه شناسی، متن شناسی، تصحیح، و تحلیل

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 129-164

مهدی عظیمی؛ هاشم قربانی


136. تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-149

10.22059/jitp.2018.234075.522947

زهرا کلهر؛ حمید میرزایی


137. مبانی و لوازم نظریۀ خیال سهروردی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 133-146

10.22059/jitp.2013.31940

نادیا مفتونی


138. تقریری نو از مسئله شرّ براساس نظریّه ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 137-157

سید مرتضی حسینی؛ حسین هوشنگی


139. عقل در فلسفۀ ارسطو به روایت اسکندر و فارابی

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-164

10.22059/jitp.2013.29433

طاهره کمالی‌زاده


140. رنج، ایمان، و معنا از دیدگاه داستایفسکی

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 171-197

10.22059/jitp.2012.24934

مریم محبّتی؛ امیر عباس علیزمانی


141. ابن‌ابی‌جمهور، مؤسس کلام شیعی اشراقی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 239-255

10.22059/jitp.2017.60789

طاهره کمالی زاده؛ رضا کوهکن


142. چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 265-285

10.22059/jitp.2015.56522

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو


143. منطق ابهری در بیان الاسرار

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 269-299

10.22059/jitp.2017.218023.522900

مهدی عظیمی


145. کثرت‌گرایی بیل و رستال؛ و وحدت‌گرایی حداقلی در مورد منطق

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 289-309

10.22059/jitp.2019.276855.523101

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج‌حسینی


147. کارکردهای الهیاتی سکوت در آثار مولانا

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

قاسم کاکایی


150. تأملی بر ارزش عقل از نگاه سلفیان و اخباریان

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-137

10.22059/jitp.2016.58370

بهادر مهرکی؛ علی محمد ساجدی