کلیدواژه‌ها = حرکت
کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-61

10.22059/jitp.2021.317819.523257

زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی


محرک غیرمتحرک از منظر ملاصدرا

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 440-421

10.22059/jitp.2020.295917.523185

زینب شاوردی؛ قاسم علی کوچنانی


مدل‌سازی ریاضی حرکت توسّطی و حرکت قطعی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 115-135

سیّده مریم موسوی؛ محمّد سعیدی‌مهر