نویسنده = لطف الله نبوی
تحلیل و ارزیابی معیار پایستاری در رویکرد استنتاج‌گرایی به معناداری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-133

10.22059/jitp.2017.62337

مرتضی مزگی نژاد؛ لطف الله نبوی؛ سیدمحمدعلی حجتی


دفاع از نظریه معناداری هورویچ در برابر برخی انتقادات

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 31-46

10.22059/jitp.2014.51017

سید محمد علی حجتی؛ هومن محمد قربانیان؛ لطف الله نبوی؛ ارسلان گلفام