نقد نظریۀ عدل الاهی غایت‌شناسانۀ سوئین‌برن درمسألۀ شرّ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

وجود انواع شرور در جهان هستی همواره دستمایۀ ملحدین برای نقد عقلانیت خداباوری بوده است. در میان پاسخ­های مختلفی که از سوی خداباوران به مسألۀ شر داده شده است، نظریۀ عدل الاهی غایت­شناسانۀ سوئین­برن، فیلسوف دین معاصر انگلیسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. وی در این نظریۀ عدل الاهی ادّعا دارد که نظریه­اش نه تنها می‌تواند به اِشکال شرّ اخلاقی پاسخ دهد، بلکه اِشکال شرّ طبیعی را نیز می‌تواند از میان بردارد. در این نوشتار، در ابتدا با استناد به آثار مختلف سوئین­برن، نظریۀ وی تحت عنوان «نظریۀ عدل الاهی غایت­شناسانه در مورد مسألۀ شرّ و استدلالات مربوطه» تقریر و تحلیل  خواهد شد، سپس در بوتۀ نقد  قرار خواهد گرفت و  نشان داده خواهد شد که نظریۀ عدل الاهی غایت‌شناسانه وی با اشکالات متعددی روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Examination of Swinburne’s Teleological Theodicy Concerning the Problem of Evil

نویسنده [English]

  • Abbas Yazdani
Assistant Professor in Philosophy of Religion at University of Tehran
چکیده [English]

The existence of different kinds of evil in the world has always been taken to criticize the rationality of theism by atheists. The Swinburne’s teleological theodicy is a significant response to the problem of evil among theists’ different answers. In his theodicy, Swinburne contends that his theodicy may answer the problem of moral evil besides answering the problem of natural evil. The purpose of this paper is, first, to explain the Swinburne’s teleological theodicy and analyze it according to his works and, second, assess his teleological theodicy. It will be shown that his theodicy is confronted with the various criticisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • god
  • evil
  • Richard Swinburne
  • teleological theodicy