نقدی بر نظریۀ «کارکرد درست» پلنتینگا از منظر زاگزبسکی

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)، استادیار

چکیده

مقال? حاضر نقد یکی از قرائت‌های معرفت‌شناسی فضیلت است از منظر قرائت دیگر: نقد قرائت پلنتینگا از منظر قرائت زاگزبسکی. زاگزبسکی بر اساس تعریفی که از معرفت ارائه می‌دهد و نقشی که برای اراده و آگاهی در عمل فضیلت‌مندانه قائل است و با توجه به یکسان دانستن فضیلت اخلاقی و فضیلت معرفتی، نظری? معرفت پلنتینگا را به چالش می‌کشد. به اعتقاد زاگزبسکی، نظری? «کارکرد درست» پلنتینگا از وثاقت‌گروی صریح بهتر است و می‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که به نظری? معرفت خود وی شبیه گردد و اطلاق معرفت‌شناسی فضیلت بر آن پذیرفتنی‌تر به نظر آید، اما با توجه به پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی پلنتینگا و تصویر ماشین واری که از معرفت ارائه می‌دهد، نظری? «کارکرد درست» وی، در تحلیل نهایی، به دلیل غفلت از عنصر اراده و آگاهی، نمی‌تواند نوعی معرفت‌شناسی فضیلت محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zagzebski’s Criticism of Plantinga’s Theory of Proper Function

نویسنده [English]

  • Narges Nazarnejad
چکیده [English]

The present essay is a critical study of Zagzebski’s reading and criticism of Plantinga’s virtue-epistemology. Zagzebski, on the account of her definition of knowledge and the role that she assigns to ‘volition’ and ‘awareness’ in virtuous acts, along with her acceptance of the uniformity of moral and epistemic virtue, challenges Plantinga’s theory of Knowledge. Zagzebski believes that although Plantinga’s theory of Proper Function is better than Straight Reliabilism and that it is possible to interpret it in a way that is analogous to her own theory of Knowledge and even the fact that its calling virtue-epistemology seems appropriate, yet taking into account Plantinga’s epistemological presuppositions and his mechanistic picture of the theory of Knowledge, his theory of Proper Function owing to its disregard for the elements of volition and awareness, in the final analysis, cannot be considered as a type of virtue-epistemology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alvin Plantinga
  • Linda Zagzebski
  • Theory of proper function
  • Virtue-epistemology