تعداد مقالات: 219

-24. عرفان ابن سینا در آثار فرانسویان دو سدۀ اخیر

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-21

10.22059/jitp.2013.31934

محبعلی آبسالان


-23. «شیء فی‌نفسه» و «پدیدار» در نظر کانت و علامه طباطبایی

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-19

10.22059/jitp.2013.35744

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان


-22. تبیین وجودشناختی «حمل» از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

10.22059/jitp.2014.51014

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


-21. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-6

10.22059/jitp.2015.54895


-20. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-8

10.22059/jitp.2016.58379


-19. صفحات آغازین

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-8

10.22059/jitp.2017.62328


-18. زمان بدون گذر در فلسفة صدرا

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-24

10.22059/jitp.2018.228142.522933

رهام انصاری مهر؛ جعفر شانظری


-17. تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-20

10.22059/jitp.2019.256120.523023

نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان


-16. دشواری‌های منطقی نقیض‌های مفاهیم شامل و راه‌حلّ آن‌ها از دیدگاه ملّاصدرا

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-27

محمدرضا آتشین صدف؛ سیدمحمدعلی حجتی


-12. سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-25

10.22059/jitp.2012.24928

محمد بنیانی؛ قاسمعلی کوچنانی


-11. بررسی انتساب اثر منطقی المُهجة به ابن‌سینا

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 11-21

10.22059/jitp.2013.29427

زینب برخورداری


-10. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 150-158


-9. تأملی بر نحوه انتزاع کثیر از واحد و اتصاف واحد به کثیر

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 151-166

10.22059/jitp.2017.228599.522935

محمد بنیانی؛ علی رحیمی


-8. کارکردهای کلامی تاویل در دیدگاه فیض کاشانی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-175

10.22059/jitp.2018.240791.522968

نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی امامی جمعه


-7. تأثیر گناه بر غایت و کارکرد عقل در اندیشۀ غزالی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-181

10.22059/jitp.2014.52864

زهرا (میترا) پورسینا


-6. گذر از سیاق بیناشخصی دلیل به درونی‌گرایی: نکاتی انتقادی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 169-188

10.22059/jitp.2019.266567.523058

سید محسن اسلامی؛ محمد سعیدی‌مهر


-5. تصویر زندگیِ پس‌از مرگ در فلسفه، ابن‌سینا

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

رضا اکبری


-4. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394


-3. تمایز «وجود» و «موجود» در چارچوب نظریۀ دلالت غیرمستقیم (با تکیه بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی)

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

10.22059/jitp.2015.54695

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


-2. تأملی در اینهمانی حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22059/jitp.2016.58348

محمد هادی توکلی


-1. تحلیل رابطۀ دین و اخلاق از نگاه ابن‌تیمیه و آدامز

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22059/jitp.2017.62330

علیرضا ارام؛ محسن جوادی


0. بررسی تبعیت دلالت از اراده از منظر ابن‌سینا و خواجه نصیر طوسی

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-30

10.22059/jitp.2014.51015

فردین جمشیدی مهر؛ علیرضا کهنسال