نویسنده = امیر احسان کرباسی زاده
بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103

10.22059/jitp.2021.304921.523205

حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده


روش‌شناسی استنتاج به بهترین تبیین: مدلی برای گزینش نظریات منطقی

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 345-327

10.22059/jitp.2020.294060.523176

مسعود الوند؛ مرتضی حاجی‌حسینی؛ امیر احسان کرباسی زاده