درون‌نگری، گواهی، و حافظه در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ایلام

چکیده

یکی از مباحث مهم در معرفت‌شناسی معاصر سخن از منابع معرفت است. معرفت‌شناسان پنج منبع معرفت را بر می‌شمرند: ادراک حسی، عقل، درون‌نگری، گواهی، و حافظه. نویسندگان در این مقاله سه منبع معرفت، یعنی درون‌نگری، گواهی، و حافظه را با محوریّت آرای صدرا و دکارت به صورت مقایسه و تحلیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. دکارت و صدرا درون‌نگری، گواهی، و حافظه را از جملۀ منابع معرفت می‌دانند و معتقدند انسان از این راه‌ها می‌تواند معرفت کسب کند. آن‌ها معلومات حاصل از درون‌نگری را یقینی تلقی می‌کنند. همچنین هر دو از گواهی به‌منزلۀ انتقال‌دهنده، و از حافظه به‌مثابۀ نگه‌دارندۀ معرفت یاد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introspection, Testimony and Memory in Mulla Sadra and Descartes’ Philosophical Systems

نویسندگان [English]

  • Ghasem kakaie 1
  • Hassan Rahbar 2
1 Professor at Shiraz University
2 PhD.C. in Islamic Philosophy and Theology in Ilam University
چکیده [English]

“Sources of knowledge” is one of the significant topics in contemporary epistemology. Epistemologists accept five sources of knowledge: perception, reason, introspection, testimony, and memory. This paper compares introspection, testimony and memory in Mulla Sadra and Descartes’ philosophical systems. The two philosophers accept introspection, testimony and memory as the sources of knowledge. Both consider the knowledge derived from introspection as certain. They consider testimony as Transferor  and memory as maintainer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sources of knowledge
  • introspection
  • Testimony
  • Memory
  • Mulla sadra
  • Descartes