قضایای وجودی از دیدگاه ملّاصدرا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ملّاصدرا درباره قضایای وجودی چهار نظریّه گوناگون عرضه کرده است که در بادی امر مغایر با یکدیگر به نظر می‌رسند. مدّعای این مقاله آن است که اگر این چهار نظریّه را از دو دیدگاه اصالت وجود و اصالت ماهیّت مورد تحقیق قرار دهیم، خواهیم دید که اوّلاً قابل تقلیل به دو نظریّه می‌باشند و دوم این‌که راه‌حل‌های ملّاصدرا درباره قضایای وجودی صرفاً منحصر در ممکنات است و اساساً درباره واجب مطرح نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existential Propositions according to Mulla Sadra

نویسندگان [English]

  • Maryam Qollasi 1
  • Mohammad Kazem Ilmi 2
چکیده [English]

Mulla Sadra has presented four theories on existential propositions which at first glance seem to be completely different from each other. The present article claims that, if we consider these four views from the perspective of the principality of existence and from the perspective of the principality of quiddity we will find that: firstly, these four views are reducible to two, and secondly, that Mulla Sadra's ideas regarding existential proposition are only applicable to possible beings and not to necessary being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derived rule
  • Existential propositions
  • Predicative existence
  • Simple predication