وحدت شخصی وجود، برهانی بر وجود خداوند متعال (بررسی برهان آقا محمدرضا قمشه ای و مناقشات حکیم جلوه بر آن)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئله وحدت شخصی وجود از جمله مسائل عرفانی است که مورد قبول قاطبه اهل معرفت است، لذا برخی از ایشان در صدد برهانی کردن این مسئله برآمدند که یکی از ایشان مرحوم آقا محمدرضا قمشه ای می باشد. برهان ایشان مورد پذیرش عدّه ای از حکما و مورد مناقشه برخی دیگر قرار گرفته است که از جمله ناقدان آن مرحوم حکیم جلوه است که معاصر خودِ مرحوم قمشه ای می باشد. این مقاله به بررسی و نقد برهان مرحوم قمشه ای می پردازد، و نشان می دهد که مناقشات حکیم جلوه بر این برهان وارد نیست، اگرچه خود این برهان هم تامّ نمی باشد، زیرا در آن میان مفهوم و مصداق وجود خلطی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Individual Unity of Being, a Proof for the Existence of God (An Analysis of Qomshei’s Proof and Jelwe’s Criticisms of it)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Tawakkoli
چکیده [English]

The issue of the individual unity of being is among the issues in the field of theoretical mysticism which all of the Muslim mystics have agreed upon. As such, some of them have attempted to base this theory on proof, among whom is Mohammad Reza Qomshei. Qomshei’s proof has been accepted by some philosophers and criticized by others, among whom is Hakim Jelwe who was contemporaneous with Qomshei. This article undertakes the investigation and critique of Qomshei’s proof, showing that Hakim Jelwe’s critiques of it are not applicable, although the proof itself is not complete because of confusion between the concept and extension of being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential necessity
  • Eternal necessity
  • Explanatory mode
  • Extending unity
  • Individual unity of being
  • Particular gradation of being
  • Restrictive mode